Nhà hàng bến thuyền Tràng An

Kính chào Quý Khách

Nhà hàng bến thuyền Tràng An

Đại nhà hàng bến thuyền Tràng An

Bàn ăn Tràng Kỷ ngoài hành lang

Nhà hàng có 2 dãy bàn ăn tràng kỷ, du khách vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh Tràng An

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của Nhahangbenthuyentrangan.com. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.
 
Quyền và nghĩa vụ của Nhahangbenthuyentrangan.com
 
Nhahangbenthuyentrangan.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện Nhahangbenthuyentrangan.com nêu ra.
 
Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho Nhahangbenthuyentrangan.com không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì Nhahangbenthuyentrangan.com có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
 
Nhahangbenthuyentrangan.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Nhahangbenthuyentrangan.com theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 
Nhahangbenthuyentrangan.com giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của nhà hàng
 
Nghĩa vụ của Nhahangbenthuyentrangan.com
 
Nhahangbenthuyentrangan.com chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 
Nhahangbenthuyentrangan.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.
 
Nhahangbenthuyentrangan.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động của Nhahangbenthuyentrangan.com
 
Nhahangbenthuyentrangan.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì Nhahangbenthuyentrangan.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 
Bảo mật: Nhahangbenthuyentrangan.com cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website
 
Điều khoản áp dụng
 
Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Nhahangbenthuyentrangan.com và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.
 
Địa chỉ liên lạc chính thức của Nhahangbenthuyentrangan.com là:

Nhà hàng bến thuyền Tràng An
Điện thoại: 0303591591; Hotline: 0942325897; Giám đốc: 0947148998
Địa chỉ: Bến thuyền Tràng An, xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình
Email: nhahangbenthuyentrangannb@gmail.com
Website: nhahangbenthuyentrangan.com

Hỗ trợ trực tuyến

Tu Van
Đặt bàn

Hướng dẫn chỉ đường