Nhà hàng bến thuyền Tràng An

Kính chào Quý Khách

Nhà hàng bến thuyền Tràng An

Đại nhà hàng bến thuyền Tràng An

Bàn ăn Tràng Kỷ ngoài hành lang

Nhà hàng có 2 dãy bàn ăn tràng kỷ, du khách vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh Tràng An

Giới thiệu

Giới thiệu nhà hàng

Giới thiệu nhà hàng


 

 

 

ĐẠI NHÀ HÀNG Bến Thuyền Tràng An xin kính chào quý khách!